«Τον νυμφώνα Σου βλέπω…» Ψάλλει ο π. Απόστολος Γκόλιας

Τό Εξαποστειλάριον. Ήχος γ’.
Τον νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου κεκοσμημένον, και ένδυμα ουκ έχω, ίνα εισέλθω εν αυτώ· λάμπρυνόν μου την στολήν της ψυχής, Φωτοδώτα, και σώσον με.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here