ΓΕΜΗ: Θα προχωρεί αναδρομικά σε αυτεπάγγελτες διορθώσεις – Οι περιπτώσεις

Διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εταιρική διακυβέρνηση που κατατέθηκε χθες (29/06) στη Βουλή, δίνει τη δυνατότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο να προβαίνει σε αυτεπάγγελτες διορθώσεις σε περιπτώσεις που νομοθετικές μεταβολές καθιστούν ανακριβές το περιεχόμενο προηγούμενων καταχωρίσεων του ΓΕΜΗ.

Συγκεκριμένα, με το 82 του νομοσχεδίου προστίθεται παρ. 3 στο άρθρο 108 του ν. 4635/2019 (Α” 167).

Με την εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο προβαίνει σε αυτεπάγγελτες διορθώσεις σε περιπτώσεις μεταβολών εκ του νόμου που καθιστούν ανακριβές το περιεχόμενο προηγούμενων καταχωρίσεων του ΓΕΜΗ.

Καθώς η διατύπωση της διάταξης είναι γενική, καταλαμβάνει κάθε περίπτωση στην οποία επέρχεται νομοθετική μεταβολή, ανεξαρτήτως περιεχομένου, η οποία καθιστά αναγκαία την αυτεπάγγελτη καταχώριση εκ μέρους του ΓΕΜΗ.

Για τον λόγο αυτό στο πεδίο εφαρμογής της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου με αντικείμενο τη διόρθωση του είδους των μετοχών στις μερίδες των ανωνύμων εταιρειών στο ΓΕΜΗ, οι οποίες είχαν ανώνυμες μετοχές, και ονομαστικοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018.

Όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, η προθεσμία αυτεπάγγελτης καταχώρισης καθορίζεται ρητά ή προκύπτει από τον ίδιο το νόμο που επιφέρει τη μεταβολή, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται εντός ευλόγου χρόνου από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του νόμου.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here