Χέρι χέρι Ταμείο Ανάκαμψης και Σύμφωνο Σταθερότητας – Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα

Αν και η δημοσιονομική πτυχή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής είναι δυσδιάκριτη στο κείμενο των συμπερασμάτων των 68 σελίδων που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει δημοσιονομικό σκέλος στις αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών.

Αν και είναι χαρακτηριστικό πως η λέξη «χρέος» ή η λέξη «δημοσιονομικό» δεν αναφέρονται ούτε μια φορά στο κείμενο των 68 σελίδων, κάτι που με την πρώτη εντύπωση αποτελεί νίκη για Ιταλία και Ελλάδα, ωστόσο η λογική στην οποία έχει δομηθεί η συμφωνία περιλαμβάνει και δημοσιονομική εποπτεία και δημοσιονομική προσαρμογή. Απλά, όλα αυτά κρύβονται πίσω από γενικόλογες διατυπώσεις που χρήζουν ευρείας ερμηνείας.

Αυτές οι διατυπώσεις στο κείμενο συμπερασμάτων των Ευρωπαίων ηγετών σχετίζονται με τις αναφορές του στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο είναι ένας κύκλος συντονισμού της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής εντός της ΕΕ. Αποτελεί μέρος του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικεντρώνεται στους πρώτους έξι μήνες κάθε έτους, εξ ου και «εξάμηνο». Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο τα κράτη μέλη ευθυγραμμίζουν τις δημοσιονομικές και οικονομικές τους πολιτικές προς τους στόχους και τους κανόνες που έχουν συμφωνηθεί σε ενωσιακό επίπεδο.

Το κείμενο των ηγετών της ΕΕ αναφέρει για το θέμα τα εξής: «Ο ρόλος του προϋπολογισμού της ΕΕ στην υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής των στόχων πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ιδίως με την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, εστιάζοντας στη διευκόλυνση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, καθώς και στους τομείς της μετανάστευσης, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους».

Σε άλλο σημείο το κείμενο συμπερασμάτων τονίζεται: «Η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει ολοένα και σημαντικότερο ρόλο στη στήριξη της τρέχουσας διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης από τα κράτη μέλη ενισχύοντας τη σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές συστάσεις ανά χώρα καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο καλύπτει τρεις τομείς συντονισμού της οικονομικής πολιτικής: Τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες εστιάζουν στην προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».Τις δημοσιονομικές πολιτικές, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.Την πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Πιο απλά, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυφής για την περίοδο 2021-2027 είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρά το γεγονός πως το ίδιο το κείμενο συμπερασμάτων δεν αναφέρεται ρητά στη δημοσιονομική πολιτική και στους στόχους για έλλειμμα και χρέος.

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here