Φορολογικές δηλώσεις 2021: Πότε ανοίγει το TAXISnet – Οι αλλαγές στο Ε3

Φορολογικές δηλώσεις 2021: Σημαντικές είναι οι αλλαγές για τους 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους – Το νέο έντυπο Ε3 – Οι φετινές «φοροανάσες» των φορολογούμενων. 

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει τις ηλεκτρονικές πύλες στα τέλη Μαΐου ή ακόμα και στις αρχές Ιουνίου καθώς πρέπει να ενσωματωθούν οι αλλαγές στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

H Φορολογικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών και Οικονομικός Σύμβουλος της One Tax κυρία Φιλοθέη Μακριδάκη μίλησε στο Newsbomb.gr για τις σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν το σύνολο των φορολογουμένων.

«Φέτος, αλλάζει το Ε3 στις φορολογικές δηλώσεις που θα κατατεθούν το 2021 (αφορούν τα εισοδήματα του 2020) καθώς θα δηλωθούν χρηματικές ενισχύσεις που δόθηκαν από το κράτος σε εργαζόμενους λόγω της πανδημίας. Υπενθυμίζεται πως τα ποσά είναι αφορολόγητα» υπογράμμισε η κυρία Μακριδάκη.

«Μεταξύ των εσόδων που δεν θα φορολογηθούν είναι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού (534 ευρώ και 800 ευρώ), οι αποζημιώσεις εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, οι ενισχύσεις πληγέντων από την κακοκαιρία Ιανός και για επιχειρηματιών για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων» συμπλήρωσε.

Τη νέα μορφή του Εντύπου Ε3, το οποίο αφορά την κατάσταση οικονομικών στοιχείων όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η σημαντικότερη αλλαγή που αφορά στο Ε3 είναι η προσθήκη ειδικού υποπίνακα, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι οικονομικές ενισχύσεις που δόθηκαν μέσα στο 2020, λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία αλλά και τον κυκλώνα Ιανό.

Σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:

  • Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.
  • Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους / μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
  • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
  • Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
  • Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης, ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
  • Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
  • Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3, εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.ΟY.

Όπως επισημαίνει η φοροτεχνικός «σημαντικές είναι και οι τροποποιήσεις στον Πίνακα ΣΤ’ «Προσδιορισμός Φορολογητέων Κερδών Ατομικών Επιχειρήσεων (Απλογραφικά – Διπλογραφικά Βιβλία)».

Συγκεκριμένα, στον Πίνακα ΣΤ’ προστέθηκαν οι εξής υπο – πίνακες:

Για τους κωδικούς των αφορολογήτων εσόδων (κωδ. 144, 244, 344, 444, 544) τα οποία αφαιρούνται για τον υπολογισμό του φορολογητέου καθαρού αποτελέσματος.

Ο υποπίνακας που απαιτείται να συμπληρωθεί περιλαμβάνει αναλυτικά πεδία για πλήθος αφορολογήτων εσόδων που θεσπίστηκαν με διατάξεις νόμων εντός του 2020:

Κωδ. 001: «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

Κωδ. 002: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»

Κωδ. 003: «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)»

Κωδ. 004: «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»

Κωδ. 005: «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»

Κωδ. 006: «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»

Κωδ. 007: «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»

Κωδ. 008: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»

Κωδ. 009: «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»

Κωδ. 010: «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»

Κωδ. 011: «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων

Νέα πεδία αναφορικά με:

Δαπάνες για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013(εξωλογιστικά).

Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (εξωλογιστικά) (ο προϊσχύον κωδικός αφορούσε συγκεκριμένα τις προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης)

Επιπλέον, προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με τα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης προστέθηκαν κωδικοί αναφορικά με:

  • Tις δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. (κωδ. 2027)
  • Tα χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου (κωδ. 2028)
  • Tις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην περίπτωση που δεν προκύπτουν λογιστικά κέρδη χρήσης (κωδ. 2029).

«Mε την απόφαση Ε.2104/2021 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1), 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 και 44 του ν. 4797/2021 οι οποίες αφορούν ρυθμίσεις για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, εισόδημα 2020» διευκρίνισε η κυρία Μακριδάκη.

Με κάποιες από αυτές τις διατάξεις ρυθμίζεται ο τρόπος χειρισμού των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και πολλά ακόμα.

Συγκεκριμένα στο:

Άρθρο 25 έχουμε την «Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους»

Εδώ οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα μέτρων, μεταξύ καθέτων, εξαιρούνται και για το φορολογικό έτος 2020 από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

Άρθρο 30 «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020-Προσθήκη παρ. 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013»

Εδώ προστίθεται νέα παράγραφος 64 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 με την οποία ορίζεται ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Η καταβολή του φόρου θα γίνει σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Αυγούστου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι επόμενων μηνών.

Άρθρο 31 «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και ρυθμίσεις καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020-Προσθήκη παρ. 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013»

Στο άρθρο αυτό βλέπουμε ότι προστίθεται νέα παράγραφος 65 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ειδικά για το φορολογικό έτος 2020.

Κοντολογίς , οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

Η καταβολή του φόρου πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων οι δύο πρώτες καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Αυγούστου 2021, ενώ καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη των έξι επόμενων μηνών. Ιδιαίτερα η καταβολή φόρου που προκύπτει από δηλώσεις φορολογουμένων, που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, πραγματοποιείται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη καταβάλλεται το αργότερο την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου.

Επίσης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προβλέπεται έκπτωση 3% σε εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος φυσικού προσώπου ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου 2021.

Το Άρθρο 32 αναφέρεται στις «Ρυθμίσεις για τα ανείσπρακτα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, φορολογικού έτους 2020. Προσθήκη παρ. 66 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013»

Εδώ αυτό το οποίο αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δεν έχουν εισπραχθεί, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου.

Αυτό βέβαια μόνο στην περίπτωση κατά που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έχει γίνει εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

«Σε επόμενες ενημερώσεις θα αναφερθούμε και σε άλλα άρθρα που οριστικοποιούν αλλαγές στον κώδικα φορολογίας» κατέληξε η φοροτεχνικός.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Πηγή

Αφήστε ένα μήνυμα

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ