ΕΟΦ κίνητρα απόδοσης: 700.000 ευρώ στους εργαζόμενους ως κίνητρο απόδοσης

Στις 700.000,00€  ανέρχεται το ποσό που θα δοθεί στο προσωπικό  του Ε.Ο.Φ.   ως κίνητρο απόδοσης για το έτος 2021 .  Ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ενέκριναν το ποσό των 700.000,00€ ως  κίνητρο απόδοσης των υπάλληλων του οργανισμού  για το έτος 2021 .  Ποιοι δικαιούνται και ποιοι όχι να λάβουν τα κίνητρα ;

Το προσωπικό του ΕΟΦ δικαιούχοι του κινήτρου απόδοσης είναι οι μισθωτοί του οργανισμού και θα λάβουν χρήματα μόνο για τους μήνες ενεργούς υπηρεσίας τους .

  • Το χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας άνω των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Δεν δικαιούνται του κινήτρου απόδοσης, όσοι από το προσωπικό του  Ε.Ο.Φ :

  • Βρίσκονται  σε άδεια άνευ αποδοχών.
  • Έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή αργία
  • Είναι αποσπασμένοι σε θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ή ειδικών συμβούλων ή συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων των μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών Γενικών Γραμματέων.
  • Έχουν λάβει άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή σε άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.
  • Τελούν σε κανονική άδεια
  • Είναι σε άδεια μητρότητας
  • . Όσοι υπάλληλοι τελούν σε άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού
  • Έχουν αναρρωτική άδεια

Να σημειώσουμε , ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται ενεργά στον Ε.Ο.Φ. το έτος 2021 και μισθοδοτούνται από τον Ε.Ο.Φ. για το ανωτέρω έτος.

Πως θα μοιραστούν τα χρήματα ;

  • Σε κάθε δικαιούχο διατίθεται μηνιαίως το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00€), προσαυξανόμενο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει ο δικαιούχος, όπως ορίζεται από τον νόμο ν.4354/2015 (Α΄156).

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here