Ψυχική ασθένεια κορωνοϊός: Άτομα με σοβαρά ψυχικά νοσήματα πιο ευάλωτα στην Covid

Τα άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια (ΣΨΑ) έχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από την COVID-19, καθώς και νοσηλείας και θνησιμότητας, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε διαδικτυακά στο Molecular Psychiatry. Η πανδημία έχει τονίσει τη σημασία της εξέτασης του τρόπου με τον οποίο οι μολυσματικές ασθένειες μπορεί να επηρεάσουν δυσανάλογα τα άτομα με ΣΨΑ. Ακόμη και πριν από την πανδημία, υπήρξαν σημαντικές ενδείξεις, ιδιαίτερα από χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, που έχουν ήδη υποδείξει την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα λόγω διαφόρων μολυσματικών ασθενειών. Παράλληλα, μελέτες σε περιβάλλοντα υψηλού εισοδήματος έδειξαν ότι οι μολυσματικές ασθένειες είναι πιο διαδεδομένες σε άτομα με σοβαρή ψυχική ασθένεια, καθώς αυτή ήταν η κύρια αιτία νοσηλειών που μπορούν να προληφθούν σε αυτόν τον πληθυσμό ακόμη και πριν από την πανδημία.

 

Λεπτομέρειες για την μελέτη

Ο Lamiece Hassan, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, και οι συνεργάτες του διερεύνησαν τη λοίμωξη, τη νοσηλεία και τη θνησιμότητα που σχετίζεται με την COVID-19 μεταξύ των ατόμων με ΣΨΑ που συμμετείχαν στη μελέτη κοόρτης UK Biobank. Η ανάλυση περιελάμβανε δεδομένα από 447.296 συμμετέχοντες:

  • σχιζοφρένεια/ψύχωση: 1.925 ασθενείς
  • διπολική νόσος: 1.483 ασθενείς
  • μείζονα καταθλιπτική διαταραχή: 41.448 ασθενείς
  • κάνενα ψυχικό νόσημα: 402.440

 

Οι ερευνητές βρήκαν υψηλότερες πιθανότητες θνησιμότητας από COVID-19 μεταξύ των ατόμων με σχιζοφρένεια/ψύχωση (αναλογία πιθανοτήτων [OR], 4,84), διπολική νόσο (OR, 3,76) και μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (OR, 1,99) έναντι ατόμων χωρίς ψυχικό νόσημα. Σε όλες τις ομάδες με ψυχικά νοσήματα, παρατηρήθηκαν επίσης υψηλότερες πιθανότητες μόλυνσης και νοσηλείας, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων με σχιζοφρένεια/ψύχωση (OR, 1,61 και 3,47, αντίστοιχα) και διπολική νόσο (OR, 1,48 και 3,31, αντίστοιχα). Η θνησιμότητα και η νοσηλεία παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες μεταξύ όλων των ομάδων SMI σε πλήρως προσαρμοσμένα μοντέλα, ενώ οι πιθανότητες μόλυνσης παρέμειναν σημαντικά υψηλότερες μόνο για τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή. “Μόνο ένα ποσοστό αυτών των διαφορών οφείλεται σε προϋπάρχοντα δημογραφικά χαρακτηριστικά ή συννοσηρότητες”, αναφέρουν οι συγγραφείς. “Ο εμβολιασμός και τα προληπτικά μέτρα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε αυτές τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες”.

Συμπερασματικά, αυτή είναι η πιο ολοκληρωμένη μελέτη μέχρι σήμερα για την εξέταση των αποτελεσμάτων της COVID-19 σε άτομα με διαφορετικές διαγνώσεις ψυχικών νοσημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πλούσια δεδομένα που παρέχονται από το UKB επέτρεψαν τη διερεύνηση των κοινωνικοδημογραφικών, κλινικών και σχετικών με τον τρόπο ζωής παραγόντων κινδύνου για λοιμώξεις από COVID-19, νοσηλεία και θανάτους μεταξύ διαφορετικών διαγνωστικών υποομάδων ατόμων με ψυχικό νόσημα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ιδιαίτερα τα άτομα με σχιζοφρένεια/ψύχωση, αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες μόλυνσης, νοσηλείας και θανάτου από COVID-19, κάτι που δεν μπορεί να ληφθεί πλήρως υπόψη από κοινωνικοδημογραφικούς, κλινικούς ή προδιαθεσικούς παράγοντες του τρόπου ζωής.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here