Υποβαθμίζει την Intralot η Moody’s

Βασικός παράγοντας της υποβάθμισης είναι η επιδείνωση της ρευστότητας εξαιτίας των αρνητικών ταμειακών ροών οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον για 12 ακόμη μήνες.

Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Intralot κατά μία βαθμίδα, στο Β3, προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Η πιθανότητα default της εισηγμένης εταιρείας διαμορφώνεται στο B3-PD από B2-PD και ταυτόχρονα υποβαθμίζεται και η διαβάθμιση των senior ομολόγου ύψους 250 εκατ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2021 και το 2024 αντίστοιχα, στο Β3 από Β2.

Βασικός παράγοντας της υποβάθμισης είναι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η επιδείνωση της ρευστότητας της εταιρείας εξαιτίας των αρνητικών ταμειακών ροών οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον για 12 ακόμη μήνες, σύμφωνα με τη Moody’s. Διατυπώνει δε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πρόσβαση στα υφιστάμενα ανανεούμενα πιστωτικά όρια (RCFs) λόγω της μεγάλης πιθανότητας να παραβιαστούν οι ρήτρες που εμπεριέχονται στα εν λόγω όρια.

Ως αποτέλεσμα αυτού, ενδέχεται η Intralot να αντιμετωπίσει δυσκολίες αποπληρωμής του δανείου 15 εκατ. ευρώ. «Παρότι η Moody’s κατανοεί ότι η εταιρεία έχει κατορθώσει να επαναδιαπραγματευθεί τους όρους, δεν υφίσταται τεκμηρίωση της εξέλιξης αυτής. Επιπλέον, οι δυσμενείς τρέχουσες συνθήκες της αγοράς επιδεινώνουν την πιθανότητα η εταιρεία να πωλήσει με ευνοϊκούς όρους τα στοιχεία ενεργητικού της, όπως το μερίδιο 20% στην Gamenet προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητά της.

Ένας πρόσθετος παράγοντας που οδήγησε στην υποβάθμιση είναι η επιδείνωση των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας για το 2019, δεδομένης της έκθεσης της Intralot στην Αργεντινή και την Τουρκία που μπορεί να κοστίσουν 30% στο EBITDA της. Ως εκ τούτου, η Moody’s εκτιμά ότι αυξάνεται η πιθανότητα υποαποδόσεων για τη μετοχή της Intralot τα έτη 2019-2020 σε συνδυασμό και με την αυξημένη εξάρτηση από πηγές εξωτερικού δανεισμού λόγω της μειούμενης ρευστότητας.

Προς το παρόν, ο οίκος αξιολόγησης δεν διακρίνει τάσεις αναβάθμισης του αξιόχρεου της εταιρείας και εκτιμά ότι θα προκύψει σταθεροποίηση της αρνητικής προοπτικής της μετοχής σε περίπτωση που η εταιρεία αποκτήσει πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές ρευστότητας με ευνοϊκές ρήτρες.
Αντιθέτως, είναι πιθανό να προκύψουν πτωτικές πιέσεις, σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η ρευστότητα της εταιρείας ή επιδεινωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο ουσιαστικά.

ΠΗΓΗ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here