«Λύση – γέφυρα» για το ασφαλιστικό καθεστώς του μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου ΟΤΕ

Κατά την απόσχιση των κλάδων του Ομίλου ΟΤΕ προέκυψε το ζήτημα εάν το μεταφερόμενο προσωπικό των κλάδων αυτών θα διατηρήσει το προηγούμενο ασφαλιστικό του καθεστώς, από το οποίο αντλούνται κεκτημένα δικαιώματα, ιδίως «παλαιών» ασφαλισμένων ή γυναικών με 25 έτη ασφάλισης και άνω ή συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας.

Το πρόβλημα λύθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και η οποία δίνει τη δυνατότητα διατήρησης, από το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου ΟΤΕ, του προηγούμενου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού του καθεστώτος.

Η τροπολογία αναφέρει τα εξής:

«1. Το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε., COSMOTE-VALUE Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο κοινό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την ημερομηνία μεταφοράς του, το προηγούμενο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται. Στην περίπτωση αυτή, όλη η εφεξής υπηρεσία του στις εταιρείες, στις οποίες μεταφέρεται, αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης, κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση, από την οποία μεταφέρεται.

2. Η διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ. 1 γίνεται κατόπιν ανέκκλητης δήλωσης του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την μεταφορά του.

3. Η εταιρεία στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της παρ. 2 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης».


Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here